<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3456607\x26blogName\x3d%C3%9Eorbj%C3%B6rg+S%C3%A6mundsd%C3%B3ttir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://thorbsa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://thorbsa.blogspot.com/\x26vt\x3d5353280709665787939', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
EVERYTHING I'M NOT

Þorbjörg Sæmundsdóttir
Pósturinn minn
Ammilisdagabok!
MYNDIR!

MUST READS

Vignir
Hrafnkell Daði
Höski
Tootles
Fjóla
Elva
Dóra
Beta
Auður Karítas
Oddný
Monika
Júlli
Sylvía og Kjartan
Gurr og Lou
Ása og Fjalar
Sigurgeir
Svana
Fríða
Inga
Nördarnir
Sóley
Þórir
Viktor
Guðrún Erla
Sunna
Mæja
Stefa
Ása
Eibie

AND COUNTING

CREDITS

designer: mixtape


25. apríl 2007

Þetta blogg hefur látist úr elli.

Bloggið varð til þann 25. apríl 2002 og dó drottni sínum í dag 5 árum síðar.

Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir, þeim sem vilja minnast bloggsins er bent á að hætta að hanga á netinu og fara að vinna eða læra eða hvað það er sem þið ættuð að vera að gera!

Hægt er að hafa upp á mér í gegnum vinnunetfangið mitt: thorbjorg.saemundsdottir@enex.is
Takk fyrir mig.
Luw Þorbjörg